Careers

Press release:
On Saturday December 1st around 4 AM a fire has hit one of the buildings of Prodrive Technologies’ complex in Son, The Netherlands. This has not resulted in any personal harm, although material damage has been caused. Experts are currently investigating the cause of the fire. Pending the results of the investigation, no further comments will be made on this topic.

A significant part of the inventory stored in the affected building has been retrieved over the last days. Additional investigation has to be performed to assess further usability of these goods. In the meantime, normal activities are being continued in Prodrive Technologies’ adjacent buildings on Science Park Eindhoven and in the company’s foreign subsidiaries.

Prodrive Technologies aims to minimize the impact of the incident to its customers and stakeholders. “The developments over the last days and the efforts and commitment of our employees and direct relations are giving us a lot of confidence in a successful recovery”, said Prodrive Technologies CEO Pieter Janssen.

Prodrive Technologies was founded in 1993, employs over 1300 people and holds subsidiaries in 5 countries. The company develops and produces, among others, customer-specific and off-the-shelf power modules and systems, embedded computing and automation solutions for the semiconductor, medical, industrial and automotive market.

Contact details press coordination:

Prodrive Technologies

Mrs. Martine Boonaerts

E martine.boonaerts@prodrive-technologies

T +31 6257 28 309

========================================================================================

Persbericht :

Zaterdag 1 december omstreeks 04.00 uur heeft in een gebouw op het complex van Prodrive Technologies in Son een brand gewoed. Hierbij is geen persoonlijk letsel echter wel materiële schade ontstaan. De oorzaak van de brand wordt momenteel onderzocht. Hangende het onderzoek zullen hier geen verdere mededelingen over worden gedaan.

Gedurende de afgelopen dagen is een aanzienlijk deel van de inventaris uit het getroffen gebouw gehaald. Uit nader onderzoek moet blijken in hoeverre deze middelen bruikbaar zijn. Ondertussen worden reguliere activiteiten in omliggende gebouwen van Prodrive Technologies op het Science Park Eindhoven en in haar vestigingen in het buitenland voortgezet.

Prodrive Technologies streeft ernaar de impact voor haar klanten en stakeholders tot een minimum te beperken. “De ontwikkelingen in de afgelopen dagen en de betrokkenheid en inspanningen van onze medewerkers en omgeving geven ons veel vertrouwen in een succesvol herstel”, aldus Prodrive Technologies CEO Pieter Janssen.

Prodrive Technologies is opgericht in 1993, heeft meer dan 1300 medewerkers en vestigingen in 5 landen. Het bedrijf ontwikkelt en produceert onder meer klantspecifieke en off-the-shelf power modules en systemen, embedded computing en automatiseringsoplossingen voor de semiconductor, medische, industriële en automotive markt.

Contactgegevens perscoördinatie:

Prodrive Technologies

Mrs. Martine Boonaerts

E martine.boonaerts@prodrive-technologies

T +31 6257 28 309