Prodrive Technologies logo white Prodrive Technologies logo
|

Press Release - Prodrive Technologies assures European backing for ambitious growth plans

Press Release - Prodrive Technologies assures European backing for ambitious growth plans

The European Investment Bank is providing a EUR 50 million loan to Prodrive Technologies, a Dutch tech company active in the design and manufacturing of electronics, software and mechanics. Prodrive will use the financing to support an ambitious RDI programme for its large range of products, systems and solutions in different sectors, as well as the expansion of related manufacturing capacities to facilitate the company's growth. The EIB loan is provided under the European Fund for Strategic Investments (EFSI), a key element of the Investment Plan for Europe, also known as the Juncker Plan.

“The loan to Prodrive Technologies represents an important contribution to supporting the high-tech, midcap market in the Netherlands and its underlying RDI foundations. The EIB is proud to support such an innovative company during this exciting phase in its growth and development by providing a strong component of a stable and reliable funding structure,” said EIB vice-president Lilyana Pavlova.

European Commissioner for the Economy, Paolo Gentiloni, said: “Prodrive is clearly an ambitious company with its sights set on expanding. With the EUR 50 million the EIB is providing the company under the Investment Plan’s guarantee, Prodrive can realize its ambitions to develop new technologies and produce even more innovative products. Time to shift into a higher gear!”

“The loan of the EIB is a major milestone for Prodrive Technologies and it underlines our strong track record of innovation and value creation in the market. We recognize the EIB’s commitment as a solid confirmation of the significance of our activities on a European level. This step will further boost the investments in our technology programmes and manufacturing roadmaps and contribute to our ambitious growth,” said CEO of Prodrive Technologies, Pieter Janssen.

The company’s extensive product portfolio includes embedded computing, power conversion, automation and control systems, vision and image processing systems and environmental sensing. The main markets that will benefit from Prodrive’s EU-supported RDI-activities are applications in the semiconductor, automotive, energy, infrastructure, industrial and medical sectors.

The EIB loan supports Prodrive’s developments in making a positive contribution towards a sustainable future through the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). The financing allows Prodrive to further expand and improve its innovative climate and RDI capabilities, thereby advancing SDG 9; Industry, Innovation and Infrastructure. Through the development of energy-efficient charging equipment and further electrification of vehicles, as well as improving energy efficiency of products for semiconductor, medical and infrastructure markets, Prodrive contributes to SDG 12; Responsible consumption and production.


Background information:


The European Investment Bank (ElB) is the long-term lending institution of the European Union owned by its Member States. It makes long-term finance available for sound investment in order to contribute towards EU policy goals. Last year the EIB provided some EUR 2.18 billion for projects in the Netherlands.

Prodrive Technologies is a Dutch tech company active in the research, development and manufacturing of electronics, software and mechanics. Their extensive product portfolio ranges from embedded computing, motion & mechatronics, power conversion, automation & control systems, vision & image processing systems and environmental sensing. Applying the latest technologies to rapidly develop tailor-made products and using the latest automated manufacturing processes to realize efficient manufacturing combined with superior output quality.

The Investment Plan for Europe – the Juncker Plan – was launched in November 2014 to reverse the downward trend in investment levels and put Europe on the path to economic recovery. Its innovative approach based on the use of an EU budget guarantee provided to the EIB Group has enabled and continues to enable substantial public and private sector funds to be mobilised for investment into strategic sectors of the European economy. The Juncker Plan has already generated over EUR 450 billion of investment, including EUR 12.6 billion in the Netherlands, and supported more than one million start-ups and SMEs across Europe. 


Press contacts:


EIB: Tim Smit: +352 4379 89076, +352 691 286423, t.smit@eib.org 
Website: www.eib.org/press - Press Office: +352 4379 21000 – press@eib.org
Prodrive: Silvy Janssen: +31 40 26 76 200, silvy.janssen@prodrive-technologies.com
European Commission: Siobhán Millbright: +32 460 757 361, siobhan.millbright@ec.europa.eu

 

Read Dutch translation below:

Prodrive Technologies ontvangt Europese steun voor ambitieuze groeiplannen

De Europese Investeringsbank verstrekt een lening van EUR 50 miljoen aan Prodrive Technologies, een Nederlands technologiebedrijf dat elektronica, software en mechanica ontwikkelt en produceert. Prodrive zal de financiering gebruiken om de ambitieuze RDI-activiteiten voor nieuwe producten, systemen en oplossingen in verschillende sectoren verder te ontwikkelen. Daarnaast zal de financiering worden ingezet voor het uitbreiden van de productiecompetentie en het faciliteren van verdere groei. De EIB-lening wordt ondersteund door het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), het centrale fonds van het Investeringsplan voor Europa, beter bekend als het Junckerplan.

“De lening aan Prodrive Technologies vormt een belangrijke steun voor de high-tech midcap markt in Nederland en de faciliterende RDI-activiteiten. De EIB is er trots op om dit innovatieve bedrijf in deze fase te ondersteunen door een deel van een robuuste en betrouwbare financieringsstructuur mogelijk te maken.” aldus EIB-vicepresident Lilyana Pavlova.

Eurocommissaris voor Economie, Paola Gentiloni, zegt: “Prodrive is overduidelijk een ambitieus bedrijf met focus op verdere groei. Met de EIB-financiering van EUR 50 miljoen, ondersteund door het Investeringsplan, kan Prodrive zijn ambities om nieuwe technologie en nog innovatievere producten te ontwikkelen, realiseren. Tijd voor de volgende versnelling!”

“De lening van de EIB is een belangrijke mijlpaal voor Prodrive Technologies en onderstreept onze reputatie op het gebied van innovatie en waardecreatie op de markt. We zien de bijdrage van de EIB als een solide bevestiging van de impact van onze activiteiten op Europees niveau. Deze stap zal bijdragen aan de verdere ontwikkeling van onze technologieprogramma’s en productiecompetentie en daarmee bijdragen aan onze ambitieuze groei,” aldus de CEO van Prodrive Technologies, Pieter Janssen.

Het uitgebreide productportfolio van Prodrive Technologies beslaat embedded computing, vermogenselektronica, automatisering en controlsystemen, optische- en beeldverwerkende systemen en omgevingssensoren. De belangrijkste markten die profiteren van de door EIB ondersteunde RDI-activiteiten zijn toepassingen in de semiconductor-, automotive, energie-, infrastructuur-, industriële en medische markt.

De EIB-lening helpt Prodrive om te werken aan een duurzame toekomst volgens de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. De financiering stelt Prodrive in staat om de innovatie- en ontwikkelcompetenties uit te bouwen, waarmee wordt bijgedragen aan SDG 9: infrastructuur voor duurzame industrialisatie. Door de ontwikkeling van efficiënte laadinfrastructuur en verdere elektrificatie van voertuigen, alsook het verbeteren van de energie-efficiëntie van producten voor semiconductor-, medische en infrastructurele markten draagt Prodrive bij aan het realiseren van SDG 12: duurzame consumptie en productie.

Achtergrondinformatie:

 

De Europese Investeringsbank (EIB) is een op de lange termijn georiënteerde bank in de Europese Unie die het eigendom is van de lidstaten. Het maakt langetermijnfinanciering beschikbaar voor solide investeringen vanuit de doelstelling om actief bij te dragen aan EU-beleidsdoelstellingen. Vorig jaar verstrekte de EIB, EUR 2,18 miljard aan projecten in Nederland.

Prodrive Technologies is een Nederlands technologiebedrijf actief in onderzoek, ontwikkeling en productie van elektronica, software en mechanica. Het uitgebreide productportfolio bestaat uit embedded computing, motion & mechatronica, vermogenselektronica, automatisering & controlsystemen, optische- en beeldverwerkende systemen en omgevingssensoriek. Door de nieuwste technologie toe te passen in snelle ontwikkelprocessen worden producten op maat gerealiseerd en geproduceerd met hoog geautomatiseerde productieprocessen zodat efficiënte productie wordt gecombineerd met optimale kwaliteit.

Het Investeringsplan voor Europa – het Juncker Plan – werd gelanceerd in November 2014 om de neerwaartse trend van investeringen in Europa te keren en de route naar economisch herstel te bevorderen. De innovatieve aanpak is gebaseerd op het verstrekken van een EU-begrotingsgarantie die de EIB-groep een eerste bescherming tegen verlies biedt. Hierdoor kan de EIB-groep ook projecten financieren met een hoger risico dan zij normaal zou aanvaarden. Het Juncker Plan heeft al voor EUR 450 miljard aan investeringen gezorgd, waarvan EUR 13 miljard in Nederland, en ondersteunt meer dan 1 miljoen start-ups en MKB-ondernemingen in heel Europa.

Perscontact:

 

EIB: Tim Smit: +352 4379 89076, +352 691 286423, t.smit@eib.org 
Website: www.eib.org/press - Press Office: +352 4379 21000 – press@eib.org
Prodrive: Silvy Janssen: +31 40 26 76 200, silvy.janssen@prodrive-technologies.com
European Commission: Siobhán Millbright: +32 460 757 361, siobhan.millbright@ec.europa.eu

Contact Us